نمایش دادن همه 4 نتیجه

مربا آلبالو ۳۱۰ گرمی

محتویات: شکر سفید، آلبالو، گلوکز، پکتین

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.باقیمانده در یخچال نگهداری شود

خرید فقط به صورت عمده امکان پذیر می باشد

مربا آلبالو ۸۲۰ گرمی

محتویات: شکر،آلبالو، گلوکز، پکتین

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.باقیمانده در یخچال نگهداری شود

خرید فقط به صورت عمده امکان پذیر می باشد.

مربا انجیر ۳۱۰ گرمی

محتویات: شکر،انجیر، گلوکز، پکتین، آب آشامیدنی

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.باقیمانده در یخچال نگهداری شود

خرید فقط به صورت عمده امکان پذیر می باشد.

مربا انجیر ۸۲۰ گرمی

محتویات: شکر، انجیر، گلوکز، اسید سیتریک، پکتین، آب آشامیدنی

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.باقیمانده در یخچال نگهداری شود

خرید فقط به صورت عمده امکان پذیر می باشد